NHFF:s höstauktion 2020, restförsäljning
RESULTATLISTA

Auktion 2020-11-15

Objekt nr Samlamera id Beskrivning Klubbat pris
1 669451 Handräckningsbrev. Från CHRISTINEDAL (Mölndal) till BORÅS 1852 1791
2 669452 PORTUGAL. Brev från 1855 till Sverige frankerat Mi 6 (katv € 40:-). Ett flertal transitstämplar på brevets baksida. 3661
7 669457 "Tygmärke ""Postens diligenstrafik"". Användes på uniformsskjortan." 30
8 669458 STRÖMSTAD (P), OROUST (3 st) förfilatelibrev 275
9 669459 MALMÖ (M). Brev med rakstämpel, Katv 250:- 75
10 669460 BORÅS (P). Brev med fyrkantstämpel typ 4. Katv 400:- 125
16 669466 ALSBÄCK (O). Vintervillan. Postgånget 1933. 10
17 669467 AXVALL (R). Hälsning från Axvall. Postgånget 1902. 27
18 669468 AXVALL (R). Kongl. Vestg. Reg: tes Vakthus, Axvall. Stämplat 1902 med PKXP No. 77. 20
19 669469 AXVALL (R). Vakthuset. Västgöta Regem. Axvall. Färgtryck. Stämplat i Axvall 1905. 20
20 669470 BILLDAL (O). Foto C A Träff. Stämplat Billdal 1949. 32
21 669471 BJUV (M). Stationen. Postgånget 1960 10
22 669472 BJÖRKÖ (O). Parti av Björkö. Postgånget 1918. 21
23 669473 BOHUSLÄN (O). Parti från Quistrumsdalen, Örekilsbron å Bohusbanan. Ca 1910-talet Ej postgånget. 17
25 669475 BORÅS (P). Flickskolan, postgånget 1903 15
28 669478 BORÅS (P). Yxhammargatan. Postgånget 1920-talet 10
29 669479 BOVALLSTRAND (O). Färgfotografi, 2-bildskort. C A Träff. Postgånget 1949 13
31 669481 BRUNNEBY (E). Göta Kanal. Brunneby. Färgtryck. Adresserat men ej frankerat. 10
32 669482 BRUNTORP (R). Tidan vid Bruntorp. Ej delad adressida. Ocirkulerat. Ca 1903. 19
33 669483 BÅSTAD (L). Parti av Båstad. Ca 1900/20-talet. Ej postgånget. 10
34 669484 DALBY (M). Jernvägshotellet. Postgånget 1902 32
35 669485 DJUPADAL (K). Vattenfall. Färgbild postgången 905. 10
36 669486 DRAGSMARK (O). Kloster. Ca 1930-talet. Ej postgånget. 10
37 669487 FALKENBERG (N), Stationen och Nya Kyrkan. Ej postgånget. Nålstick. Ca 1900-talet. 10
38 669488 FALKENBERG (N). Brogatan med häst o vagn. Färgkort. Stämplat 1/1 1904 (GIMO) 27
39 669489 FALKENBERG (N). Gamla bron och Grand Hotell. Pressbyrån 5745. Postgånget 1948 10
41 669491 FALKÖPING (R). Mösseberg, Sanatoriet. Postgånget vykort 1902 10
42 669492 FALKÖPING (R). Mössebergs Bad. Sanatoriet sett från Utsiktstornet. Ca 1920-talet. Ej postgånget. 10
44 669494 FILIPSTAD (S). Flygfoto av Filipstad. Stämplat Persberg 1949. 10
45 669495 FILIPSTAD (S). Kanonudden. Segelbåt. Färgtryck. Adresserat men ej frankerat. Ca 1920. 10
46 669496 FISKEBÄCKSKIL (O). Vy. C A Träff nr 5017. Ej postgånget. 10
47 669497 FISKETORP (O). Flygfoto. Affär, buss, m.m. Stämplat FISKETORP 1958 (kortet är äldre) 11
48 669498 FRISTSLA (P). Sjubildskort. Ca 1920-talet. Ej postgånget 27
50 669500 FÄRJELANDA (P). Utsikt med Prästgården. Postgånget 1965 13
51 669501 GIMO (C). Gimo Verkstäder. Postgånget 1905. 48
52 669502 GIMO (C). Sågen och Qvarnen. Postgånget 1907 81
54 669504 GRANLIDEN (AC). Flygfoto över Grtanlidens villasamhälle. Postgånget 1920-talet 13
55 669505 GRUNNEBO (P). Hälsning från Grunnebo. Högvakten & Paviljongerna. Postgånget 1892 med ankomststämpel Göteborg 1. TUR. 13
57 669507 GRÄSTORP (R). Storgatan. Fotografi. Postgånget 1931. 10
58 669508 GUSTAFSBERG (B). Fabriken och Posthuset. Postgånget 1907. Ångbåtsstämpel på OII 25
59 669509 GÄRDS KÖPINGE (L). Folkskolan. Färgkort ca 1910-talet. Ej postgånget 10
60 669510 GÄVLE (X). Akrobatgrupp Furuvikskosackerna. Poststämplat SKÖVDE 1953 29
61 669511 "GÖTEBORG (O). ""Emanuels Kulle"" (Hörnet av Sprängkullsgatan och Lilla Bergsgatan). Ca 1930-talet. Postgånget" 11
62 669512 GÖTEBORG (O). Carlanderska Sjukhuset. Ca 1930-talet. Ej postgånget. 10
63 669513 GÖTEBORG (O). Centralstationen med Drottningtorget och spårvagnar. Postgånget 1943 23
64 669514 GÖTEBORG (O). Chalmerska Institutet. Färgkort, postgånget 31/121903 (GIMO) 21
65 669515 GÖTEBORG (O). Entréen till Lorensberg. Färg. Med häst och schäs. Postgånget 1903 12
66 669516 GÖTEBORG (O). Eric Dahlbergsgatan. Färgkort, postgånget 1906 10
67 669517 GÖTEBORG (O). Fjällgatan. Tidigt färgkort. Ej postgånget. 25
68 669518 GÖTEBORG (O). Götabergsgatan. Färgkort poststämplat 1904 10
69 669519 GÖTEBORG (O). Göteborgs Sjukhem. Färgkort, postgånget 1903 16
70 669520 GÖTEBORG (O). Hamnen med M/S Kungsholm, Gripsholm o Drottningholm, Postgånget 1942 13
71 669521 GÖTEBORG (O). Hertzska huset och posten. Ej delad adressida. Adresserat men ej frankerat. Rivkant. Ca 1904. 13
72 669522 GÖTEBORG (O). Hörnet av Södra och Östra Hamngatorna. Färgkort ca 1920. Ej postgånget. 21
73 669523 GÖTEBORG (O). Jubileumsutställningen 1923. Hemslöjdsgatan och Fiskeriutställningen. Postgånget. 10
75 669525 GÖTEBORG (O). Kungsportsavenyn med hästspårvagn. Poststämplat 1902 30
76 669526 GÖTEBORG (O). Motiv från Getebergsäng med Sv Gardinfabriken. Färgkort postgånget 1908 27
79 669529 GÖTEBORG (O). Parti av hamnen. Ca 1920-talet. Postgånget. 10
80 669530 GÖTEBORG (O). Parti från Örgryte. Tidigt kort, skrivet men ej postat 24
81 669531 GÖTEBORG (O). Sahlgrenssystrarnas Sommarstuga (Näset ?) C A Träff nr 1575. Ej postgånget. 10
82 669532 GÖTEBORG (O). Stampgatan. Spårvagn. Postgånget 1903. 55
84 669534 GÖTEBORG (O). Vanföreanstalten, Klinikbyggnden. Postgånget 1930-talet 10
85 669535 GÖTEBORG (O). Vid Slottskogen. Spårvagnar. Färgkort postgånget 1903. 59
86 669536 HALMSTAD (N). Hälsning från ? , 8-bildskort. Postgånget 1913 27
87 669537 HALMSTAD (N). Kasernen I16. Obegagnat kort 15
88 669538 HALMSTAD (N). Tylösand 20
89 669539 HEESTRAND (O). Flygfoto stämplat Heestrand 1952. 10
94 669544 HJORTKVARN (T). Järnvägsstationen. Förlag Sam. Ahlén. Postgånget 1928. 60
95 669545 HJORTKVARN (T). Läkarebostaden. Förlag Eric Sjöqvist, Örebro. Postgånget 1928. 10
96 669546 HJORTKVARN (T). Läkarebostaden. Förlag Sam. Ahlén. Ej postgånget. 10
98 669548 HJÄRPÅS (R). Gatuparti. Postgånget tidigt 1900-tal 10
99 669549 HORRED (P). Istorps prästgård, stämplat HORRED 1921 20
100 669550 HOVÅS (O). Flygfoto av Hovås. Stämplat Hovås 1938. 37
101 669551 HOVÅS (O). Fotografi. Postgånget 1937. 10
104 669554 HUDIKSVALL (X). Hölicks Lotsstation och Kapell. Ca 1940-talet. Postgånget 10
106 669556 HVEN (M). Kyrkbacken. Postgånget 1941 10
107 669557 HÅKANTORP (R). Håkantorps Anhalt & Poststation. Färgtryck. Postgånget 1906. 31
108 669558 HÄLLEVADSHOLM (O). Järnvägsstation med persontåg, godståg. Tisdigt färgkort, ej postgånget 130
110 669560 HÄSELBY (A). Parti med bl.a. växthus. Postgånget 1930/40-talet 10
112 669562 HÖGSÄTER (P). Flygfoto över Kroppefjälls Sanatorium. Postgånget 1939. 15
116 669566 KARLSBORG (R). Götiska hvalfvet. Färgtryck. Stämplat Karlsborg 1904. Små veck i två hörn. 10
118 669568 KARLSKRONA (K). Hoglands park. Färgtryck. Stämplat Ulfstorp 1923. 16
119 669569 KARLSKRONA (K). Huvudingången till Kongl. Örlogsvarfvet. Postgånget 1901. 105
120 669570 KARLSKRONA (K). Kungsbron med örlogsfartyg. Ca 1930-talet. Ej postgånget. 100
121 669571 KARLSKRONA (K). Kungsbron, segelbåtar. Postgånget 1905 44
122 669572 KARLSKRONA (K). Skärgårdsparti med segelbåt. Färgkort stämplat 1907. 13
123 669573 KARLSKRONA (K).Flottans Varf med Dockor. Ca 1920-talet. Ej postgånget. 70
127 669577 KINNARED (N). Vy över Sofiero. Ca 1910/20-talet. Ej postgånget. 10
129 669579 KLÄDESHOLMEN (O). Ca 1940-talet 10
130 669580 KOPPOM (S). Koppoms Herrgård, Värmland. Fotografi. Postgånget 1927. 10
134 669584 KUNGSBACKA (N). Järnvägsstationen. Förlag Einar Eirkson, Alingsås. Postgånget 1922 27
139 669589 KUNGSHAMN (O). Gravarna. Träff nr 5687. Ej postgånget. 10
140 669590 KÄRINGÖN (O). Hamnen (C A Träff 5071). Postgånget 1947 21
141 669591 LANDVETTER (O). Hvilohemmet Solhem. Förlag C A Träff. Postgånget 1926 10
145 669595 LEVENE (R). Levene pastorat. Färgtryck, åtta motiv. Ocirkulerat men något slitet. 21
146 669596 LIDKÖPING (R). Lidköping från Rådhustornet. Färgtryck. Postgånget 1903. 10
149 669599 LINKÖPING (E). Järnvägssationen. CA 1930/40-talet. Ej postgånget. 10
150 669600 LJUNGBYHED (L). Spångens Gästgivaregård. Postgånget 1940-talet 12
151 669601 LJUNGSKILE (O). Parti, ca 1930-talet. Pressbyrån. Ej postgånget. 10
152 669602 LUND (M). Svenstorps slott. Färgtryck. Stämplat Vara 1917. 10
155 669605 LYCKEBY (K). Parti av Lyckeby. Färgkort postgånget 1918. 10
156 669606 LYSEKIL (O). Södra Hamnen (C A Träff 1493). Postgånget 1936 10
159 669609 MALMBERGET (BD). Utsikt med Dundret. Ca 1930-talet. Ej postgånget. 83
160 669610 MALMÖ (M). Kanalparti. Färgtryck. Några fläckar och veck. Postgånget. 10
162 669612 MALMÖN (O). Fotografi. Postgånget 1952. 10
164 669614 MARSTRAND (O). Carlstens Fästning. Postgånget 1932. 70
165 669615 MARSTRAND (O). Hamngatan. Postgånget 1934 15
166 669616 MARSTRAND (O). Konungen i Parken. Postgånget 1903. 32
167 669617 MARSTRAND (O). Norra inloppet. Postgånget 1918. 10
168 669618 MOLLÖSUND (O). Parti från. Postgånget 1920-talet 101
169 669619 MORA (W). Mora Brygger AB. Ca 1930/40tal. Postgånget 11
172 669622 MUNKEDAL (O). Villa Sorgenfri och bostäderna. Postgånget 1910. 22
173 669623 MUNKEDAL (O). Vy. Tidigt färgkort, sen poststämpel 20
174 669624 MÖLNLYCKE (O). Råda kyrka julsmyckad. Foto: Atelier Lemark, Mölnlycke. Postgånget 10
177 669627 NORRKÖPING (E). Parti vid Kneippbaden. Färgtryck. Stämplat Ulfstorp 1916. 13
178 669628 ONSALA (N), Draget. Foto Träff, nr 9021. Postgånget 10
179 669629 ONSALA (N). Draget. Foto Träff, nr 9019. Postgånget 1953 10
180 669630 ONSALA (N). Draget. Foto Träff, nr 9020. Postgånget 1952 10
183 669633 ONSALA (N). Med Kungsbackafjorden i bakgrunden. Ca 1930-talet. Ej postgånget. 10
185 669635 PRÄSTBOL (S). Prästbol, Vermskog. Postgånget. 10
186 669636 RAMLÖSA (M). Stora Hotellet. Nordisk Konst. Ej postgånget. 15
187 669637 RONNEBY (K). Ronneby Brunn. Kanal med ångbåt. Färgkort. Postgånget 1903 60
189 669639 RÅNÄS (B). Förvaltarbostaden, Rånäs Bruk. Postgånget 1905. 21
190 669640 SALTSJÖBADEN (B). Varmbadhuset. Färgtryck. Adresserat 1916 men ej frankerat. 10
194 669644 SJÖVIK (P). Järnvägsstationen med tåg och passagerare. Postgånget 1916 90
196 669646 SKÖVDE (R). Kungl. Livregementets husarer. Fotografi. Postgånget 1931. 10
197 669647 SKÖVDE (R). Kungl. Livregementets husarer. Fotografi. Stämplat Skövde 1931. 21
200 669650 SLÄDENE (R). Slädene affär. Flygfoto. Postgånget 1971. 16
201 669651 SLÖINGE (N). Panorama över Slöinge, 2-bildskort. Ca 1910-talet. Plundrat 10
202 669652 SMEDJEBACKEN (W). Lasarettet. Ca 1910-talet.Ej postgånget. 10
203 669653 SOLNA (B). Råsunda Stockholmsvägen med spårvagn. Postgånget 1923. 65
204 669654 SPARLÖSA (R). Sparlösa mejeri. Hemgjord addressida. Veck i ett hörn. 27
205 669655 "STILLINGSÖN (O). Utsikt från ""Skansen"". Fotografi. Postgånget 1926. Ett hörn med veck." 55
208 669658 STOCKHOLM (A). Flygfoto Centralstation m.m. Ca 1930/40-tal. Ej postgånget 10
209 669659 STOCKHOLM (A). Från Baron Cederströms flyguppvisningar i Stockholm. Frankerat men ostämplat. 125
210 669660 STOCKHOLM (A). Idrottsparken. Färgkort tidigt 1900-tal. 23
211 669661 STOCKHOLM (A). Kgl Teatern & Operaterassen. Postgånget 1903 15
212 669662 STOCKHOLM (A). Kongl. Slottet. Färjor. Färgtryck. Postgånget 1909. 10
213 669663 STOCKHOLM (A). Konstindustriutställningen 1909. Stora terrassgården. Stämplat på utställningen. Rivkant. 10
214 669664 STOCKHOLM (A). Konstindustriutställningen 1909. Strandpromenad. Adresserat men ej frankerat. Rivkant. 10
216 669666 STOCKHOLM (A). Liljeholmsbron. Färgtryck. Stämplat Liljeholmen 1908. 17
217 669667 STOCKHOLM (A). Liljevaljs 25
218 669668 STOCKHOLM (A). Marieberg, Nya kasernen. Färg. Postgånget 1912 20
219 669669 STOCKHOLM (A). Roslagstorg, Gamla Stockholm. Häsktskjuts, butiker. Sv Litografiska nr 31A. Ej postgånget. 10
220 669670 STOCKHOLM (A). Sofiahemmet. Stämplat Örslösa 1904. 17
222 669672 STOCKHOLM (A). Stureplan med Birger Jarls- och Biblioteksgatorna. Spårvagnar. Färgtryck. Postgånget 1906. 21
223 669673 STOCKHOLM (A). Torsgatan 20-18, Gamla Stockholm. Postgånget 1907. 10
225 669675 STRÖMSTAD (O). Norra hamnen. Postgånget 1950 10
226 669676 STUVSTA (B). Sjövägen. Fotografi. Postgånget 1950-talet. 20
227 669677 STYRSÖ (O). Hamnen. Färgkort postgånget 1904 42
228 669678 STYRSÖ-BRATTEN (O), Göteborg. Färgkort postgånget 1904 20
229 669679 SUNDSANDVIK (O). Med Hafssten i bakgrunden. Postgånget 1956. Färg, lätt hundöra 10
230 669680 SUNDSVALL (Y). Sidsjöns sjukhus. Ca 1930/40-talet. Ej postgånget. 10
236 669686 SÄRESTAD (R). Särestads pastorat. Färgtryck, åtta motiv. Postgånget ca 1918. 47
237 669687 SÄRÖ (N). Dambadhuset. Postgånget 1910 21
238 669688 SÖRGRAVEN (O). Lugnahamn. Postgånget 1932 10
239 669689 TECKOMATORP (M). Flygfoto Pressbyrån. Postgånget 1950-talet. Veck. 11
240 669690 TEGELSTRAND (O). Översikt, ca 1930-talet. Postgånget 10
241 669691 TIDAHOLM (R). Haga Sjukhem. Ca 1910/20-talet. Ej postgånget. 10
242 669692 TIDAHOLM (R). Vulcans fabriker.Postgånget 1908 23
243 669693 TIERP (B). Flygfoto köpingen. Postgånget 1950-talet 16
245 669695 TORESKOV (L). Gatuparti. Postgånget 1930-talet 16
246 669696 TORSÅS (H).Flygfoto, ca 1930-talet. Ej postgånget. 16
248 669698 TUMLEBERG (R). Järnvägsstationen? Foto F Thesslund. Postgånget. 27
249 669699 UDDEVALLA (O). Fotograf Maria Lundbäck, 1913. Ocirkulerat. 10
250 669700 UDDEVALLA (O). Hamninloppet i aftonstämning. Förlag C A Träff, nr 1200. Postgånget 1944 10
251 669701 ULFSTORP (R). Ej delad adressida. Adresserat men ej frankerat. 16
259 669709 VALDEMARSVIK (E). Storgatan, nr 38921. Ca 1930-talet. Ej postgånget 10
261 669711 VARBERG (N). Kustsanatoriet Apelviken år 1927. Flygbild. Postgånget. 42
263 669713 WARGÖN (R). Järnvägsstationen från spårsidan. Postgånget. 51
265 669715 VISBY (I). Parti vid Domkyrkan. Färgtryck. Postgånget ca 1913. 10
266 669716 VÄDDÖ (B). Byle hamn. Sv Litografiska nr S 1. Postgånget 1920-talet 12
267 669717 VÄNERSBORG (P). Torget med Residenset. Fotografi. Ocirkulerat. 10
268 669718 VÄNERSBORG (P). Wenersborg med inloppet från Venern. Med ångfartyg och segelbåt. Postgånget 1905 28
269 669719 "YSTAD (M). Parti av Stortorget med ""Riddarhuset"". Fotografi. Postgånget 1955." 10
271 669721 YSTAD (M). Utsikt över hamnen. Postgånget 1920-talet 10
273 669723 ÅS (Z).Flygfoto.1920/30-talet. Postgånget 10
275 669725 ÖJEBYN (BD). Från flygplan. Ca 1930-talet. Ej postgånget. 10
277 669727 ÖSTHAMMAR (C). Varmbadhuset. Postgånget 1904 18
278 669728 "Från Sveriges Bygder. Skördebild, SKÅNE. Färgtryck. ""Svenska vyer"" N:o 18. Stämplat i Ulfstorp 1906." 10
279 669729 TORNE TRÄSK (BD). Från världens nordligaste järnväg. Färgtryck. Postgånget. 27
280 669730 Ångermanälfven. Postgånget 1906. 27
281 669731 Barnhemmet Morgonsol. Appelsbosch. Kv 8 10
285 669735 "NORGE. ""Kongsvoll"" Aar, Hallingdal (Syver Luksengaard). Postgånget 1916" 37
286 669736 NORGE. Bunt om ca 75 vykort. Romantik, högtider m.m. Alla postgångna i Norge 1910-1920-talet. 160
287 669737 NORGE. Fabrikanlaeggene i ODDA i Hardanger. Postgånget 1909 15
288 669738 NORGE. Gamle MOSTERS kirke (bygget aar 995). Postgånget 1909. Hundöra 17
290 669740 NORGE. Kong Haakon VII och Dronning Maud. Stämplat TORSNES 190? 26
291 669741 NORGE. KONGSBERG. Nybrolassen. Postgånget 1917. 10
293 669743 NORGE. KRAGERÖ. Tangen. Postgånget 1906 10
294 669744 NORGE. KRISTIANIA. Carl Johans gade. Spårvagnar, hästskjutsar, affärsskyltar. Postgånget 1911. 88
295 669745 NORGE. Lappisk spaakone. Postgånget 1909 106
296 669746 NORGE. NAERÖFJORD, Sogn. Stämplat SUNDVOR 1919 15
297 669747 NORGE. Parti fra HOL. Stämplat HOLS JERNBANESTATION 21
299 669749 NORGE. SVELVIK. Stämplat Svelvik 1917 15
301 669751 NORGE. Udsigt fra Fjeldhuil. Krödsherred Soldaterne på Fjeldhull. Postgånget ROSENDAL 1910 32
302 669752 "NORGE. Ungdomslokalet ""Solhoo"", AAL. Stämplat AAL 1917" 15
303 669753 NORGE. Vinterbild med skidåkare. Postgånget NORGE 1918. Trevligt kort 15
305 669755 STORBRITANNIEN. Tower Bridge, London. Postgånget 1924 till Sverige 27
306 669756 STORBRITANNIEN. Victoria Memorial and Buckingham Palace, London. Postgånget 1952 till Sverige 10
310 669760 USA. Empire State Building, New York. Postgånget 1933 till Sverige 10
312 669762 USA. Opera House, Renovo PA. Ej postgånget. Ca 1910/20-talet 10
317 669767 American Line. Southampton, Cherbourg & New York. Reklamkort (ej vykort). Färgtryck. 10
318 669768 H M Kryssare TRE KRONOR. Stämplat PKP 1955 55
319 669769 Pansarskeppet SVERIGE stävar ut till havs. Postgånget 1941 55
320 669770 Ångfartyget BJÖRN VII vid kaj. Lastar koks (?). Ej postgånget 16
322 669772 "Segelbåt tremastare ""Isolda"". Ej postgånget, ca 1920-talet" 15
326 669776 På tävlingsbanan OS 1912. Fr.v. okänd ryss, Carl Bonde, Carl C:son Bonde, Blanche Bonde (f Dickson), Nils Bonde, Thord Bonde 459
328 669778 H. M. Konung Gustaf V. Obeg vykort, äkta foto. Hovfotograf Hård 15
329 669779 H. M. Konung Oscar II. Postgånget vykort 20
331 669781 Selma Lagerlöf, vykort på tryckt autograf. Ej postgånget. Två små märken. 29
332 669782 Moder Svea. Postgånget kort 1910-talet 47
337 669787 God Jul. Flicka med gris. Signatur Ruth Milles. Bilaga till JultidningenVintersol. Postgånget 1908 21
339 669789 H M Konung Gustaf V och Drottning Victoria. Med Folket för Fosterlandet. Ej postgånget 15
340 669790 TYSKLAND. Flygplan Heinkel He 112, postgånget 74
341 669791 STORBRITANNIEN. REK-försändelse fr LONDON till Göteborg 1932. 37
342 669792 6 bra brev. Därav 3 censur samt REK, Värde, Ilbrev. Fem Nordiska och ett från Canada 150
344 669794 GÖTEBORG 1. Postsakskort. Återlämnande av tjänstebricka. Stämplat 10
345 669795 MALMÖ (M). Brev stämplat 31/12 1873 20
346 669796 HALMSTAD (N). Fribrev stämplat med fyrkantstämpel 1.6.1849 55
349 669799 FINLAND. Två censurbrev till Sverige 1941 och 1942 (luftpost) 25
350 669800 Inlämningsbevis ASS. + lånebrev fr Smålands Hypoteksför. 6 Mars 1933. Trasigt i kant 143
352 669802 Försändelser med militär anknytning. Lottakåren, Bef.-utb. Landstorm, m.m. 160
353 669803 8 st Militärstämplade brev. Bl.a. SAAR 1935 40
355 669805 Sting-Post Expressen. Katv 500:- 150
359 669809 F H10 R**. Fräscht ex. 27
360 669810 F H60** Den Heliga Birgitta. Cyls 1 80
361 669811 F H60R** Sancta Birgitta. Fräscht häfte. Katv 550:- 50
364 669814 F H85** Pionjärjubiléet. Cyls 2 15
367 669817 F H97**. Kung Gustaf VI Adolf 8
368 669818 F H98**. Kung Gustaf VI Adolf 8
375 669825 F H114Aa**. Sveriges Järnvägar. Katv 200:- 16
380 669830 F H120** A3 sneds. Sjöpost 12
382 669832 F H121** VM i fotboll 14
383 669833 F H121Aa**. VM i Fotboll. Katv 500:- 40
384 669834 F H121B**. VM i fotboll. Katv 200:- 18
385 669835 F H122** VM i fotboll 14
387 669837 F H122AII**. VM i fotboll 10
388 669838 F H122B**. VM i fotboll 10
398 669848 F H127**. Henry Dunant, Röda Korset 15
409 669859 F H134a**. Fröding 10
424 669874 F H150AO** Cyls 1. Byggnadsminnen 23
441 669891 F H174** omslag A. 1905 års nobelpristagare 19
446 669896 F H238**. Svenska Fåglar 12
447 669897 F H238**. Svenska Fåglar 12
450 669900 F H249** Gammaldags Jul 10
451 669901 F H249** Gammaldags Jul 10
453 669903 F H388** (1518-1520). Europa XXII Transport & kommunikation. Postfriskt häfte. Kat.värde 90 kr. 20
455 669905 F H401**. Julpost 1989. Cyls 2 72
456 669906 F H412**. Sällsynta sötvattenfiskar 22
458 669908 F H415** RT. Rabattmärken XIII - Skansen. 46
463 669913 F H421**. Julpost 1991 25
465 669915 F H426**. Cyls 2. Rabattmärken XIV - Kamratposten 50
467 669917 F H432**. Jul 1992 23
468 669918 F H458**. Fjällblommor 33
469 669919 F H467**. Vinterbär 30
471 669921 F H476** Julpost, Medeltida handskrifter 30
475 669925 F H498**. Nationella Högtider 25
476 669926 F H511** (2154-2157). Fjärilar i Sverige-Singapore. Postfriskt häfte. Kat.värde 120 kr. 47
478 669928 F H560** Svenska Frimärket 150 år 27
479 669929 F H572** Svenskt Mode 24
483 669933 F H587** (2846-2850), Kn 080277. Hästsport.Postfriskt häfte. Kat.värde 150 kr. 55
484 669934 F HA1 O**. Cyls 2. Katv 935:- 112
489 669939 F BL 22**, Astid Lindgren 16
490 669940 F BL 23**. Ingmar Bergman 23
491 669941 F SS 13**. Kultbilar 114
492 669942 F 2 stämplat. Korta tänder. Stämplat STOCKHOLM (A) 32
494 669944 F 9. Fyra stycken stämplade STOCKHOLM. Ett lyx, ett praktstämplat 20
495 669945 F 9. Lyxstämplat FALKÖPING (R) 18.1.1870 23
497 669947 F 9. Prakt-stämpel HERNÖSAND (Y) 23.6.1867 5
498 669948 F 9. Prakt-stämpel NEDERKALIX (BD) 21.5.1871 37
499 669949 F 9. Praktstämplat FALKÖPING (R) 31.8.1869 28
501 669951 F 14B. Stömplat FALKÖPING (R) 12.7.1868. Spår av andrastämpel 30
502 669952 F 15a Liggande lejon. Snyggt stämplat 515
503 669953 F 16. Stämplat FALKÖPING (R) 1869. 20
509 669959 F 29, 30 och 32 stämplade 40
510 669960 F 32. Lyx-stämpel LILLHERDAL (Z) 24.3.1888 60
511 669961 F 36. Prakt-stämpel LULEÅ (BD) 7.11.1884 42
512 669962 F 42. Praktstämplat HAPARANDA (BD) 18.2.1889 20
514 669964 F 43. Lyx-stämpel WIMMERBY (H) 1.3.1888. Väcentrerat 35
515 669965 F 43. Lyx-stämpel ÄS (D) 6.11.1890 16
516 669966 F 45, Stämplat KÅLLÄNGEN (R) 7.4.1888 på klipp 20
517 669967 F 45, Stämplat SVINSTAD (E) 9.3.1887 61
518 669968 F 45. Lyx-stämpel JUNSELE (Y) 16.7.1888 16
519 669969 F 45. Prakt-stämpel CHARLOTTENLUND (M) 13.10.1886 21
521 669971 F 46, StämplatESSUNGA (R) 19.9.1889 40
522 669972 F 46. Lyx-stämpel HULTAGÅRD (F) 12.4.1880 25
523 669973 F 46. Praktstämplat FALKÖPING (R) 25.6.1888 10
525 669975 F 47 Ringtyp. Lyx-stämplat CHARLOTTENBERG (S) 1889 30
527 669977 F 48. Lyx-stämpel STOCKHOLM PAKET (A) 19.11.1887 8
529 669979 F 49. Stämplat DELSBO (W) 17.10.1886 35
530 669980 F 50, Stämplat SALEBY (R) 20.1.1890 70
531 669981 F 51 B, Stämplat OUSBY (L) 1.4.1885 50
532 669982 F 52. Stämplat SKINNARLYNGEN (N) 30.12.1911 på vykort. Katv. 3900:- 1137
533 669983 F 52. Lyx-stämpel HOLMEDALS-BERGERUD (S) 20.1.1900 15
534 669984 F 54, Stämplat BYA (R) 7.3.1902 10
535 669985 F 54. Prakt-stämpel BJÖRKE (P) 21.5.1901 56
537 669987 F 54. Prakt-stämpel GLÖMMINGE (H) 8.12.1891 15
538 669988 F 54. Praktstämplat SVENNEVAD (T) 7.10.1892 22
539 669989 F 54. Praktstämplat UDDEV-H:LJUNGA A (P) 16.81897 13
540 669990 F 54. Praktstämpålat VARBERG (N) 16.2.1911 5
541 669991 F 54. Stämplat SKYLLBERGS BRUK (T) 31.7.1895 10
542 669992 F 55 OII. Lyx-stämplat TREHÖRNINGSSJÖ (Y) 6/7 1908 186
543 669993 F 55. Stämplat VRETSTORP (T) 24.x.1903 10
544 669994 F 56, Stämplat FELLINGSBRO (T) 31.5.1895 50
545 669995 F 57. Lyx-stämpel APLARED (P) 13.5.1903 47
546 669996 F 57. Prakt-stämpel NYSÄTRA (C) 15.5.1903 20
547 669997 F 57. Prakt-stämpel VAD (W) 24.4.1911 61
552 670002 F 61. Stämplat LJUNGSKILE (O) 28.11.1904 20
553 670003 F 63. Lyx-stämpel LILJEHOLMEN 1 (A) 6.6.1907 94
554 670004 F 63. Lyx-stämpel SANDBÄCK (K) 12.10.1899 15
555 670005 F 64. Prakt-stämpel BREDGRIND (W) 5.2.1897 6
562 670012 F 82. Lyx-stämpel SUNDERBY STATION (BD) 3.5.1912 16
563 670013 F 82. Praktstämpel LIMEDSFORSEN (W) 18.3.1918 5
564 670014 F 82. Stämplad HAMBURGSUND (O) 2.3.1911. Nästan Prakt. 91
570 670020 "F 87. ""medaljong"" 3-strip. Stämplat SVERIGE ""R"" (en stämpel per märke)" 354
571 670021 F 90. Stämplat ESLÖF (M) 22.1.1923 16
572 670022 F 90. Stämplat SVEDALA (M) 13.6.1923. Uppochned 10
576 670026 F 147 par. Lyxstämplat DALARÖ (B) 27.12.1924 143
579 670029 F 156. Lyxstämplat STÖLLET (S) 11.12.1923 15
584 670034 F 167, Stämplat STOCKHOLM BAN (A) AVG PAK 10.9.36 10
586 670036 F 177. Stämplat VAGGERYD (F) 16.6.1931 10
588 670038 F 183. Lyx-stämpel STUVSTA (B) 7.11.1927 23
589 670039 F 224 välcentrerad stämplad. Katv 650:- 145
590 670040 F 228, Stämplat DUVHULT (L) 29.12.28 35
591 670041 F 233a. Prakt-stämplat GÖTEBORG 2 (O) 15.2.1938 75
594 670044 F 235A. Prakt-stämpel LJUNGSBRO (E)16.12.1932 3
595 670045 F 236B Sergel. Lyx-stämplat GÖTEBORG 1 LBR (O) 20/9 1940 32
596 670046 F 237. Lyx-stämpel UPPSALA (C) 3.11.1933 20
597 670047 F 240. Prakt-stämpel OSBY (L) 13.5.1935 3
601 670051 F 244, Stämplat DEGERHAMN (H) 11.2.35 12
607 670057 F 261 A, Stämplat HÄLSINGBORG (M) 11.5.38 10
608 670058 F 262 C, Stämplat FALSTERBO (M) 3.6.38 15
609 670059 F 262C Delaware.Lyx-stämplat JÖNKÖPING 1 LBR (F) 23/8 1938 20
612 670062 F 271A Gustaf V. Prakt-stämplat NORRGÅRDA (G) 30/9 1941 10
613 670063 F 273 CB Gustaf V. Välcentrerat, maskinstämpel. Katv 2200:- 274
614 670064 F 273A. Praktstämplat STOCKEVIK (O) 6.5.1946 17
616 670066 F 277. Prakt-stämpel KÖINGE (N) 15.11.1940 5
619 670069 F 294, Lyxtämplat FÖLLINGE (Z) 30.10.57 30
620 670070 F 294. Prakt-stämpel GULLTRÄSK (BD) 15.3.1956 4
622 670072 F 319. Lyx-stämpel FRISTAD (P) 2.11.1940 6
624 670074 F 320 BC Berzelius. Stämplat. Katv 2200:- 175
625 670075 F 321 A, Stämplat KVIDINGE (L) 14.11.40 20
627 670077 F 321 BC Linné. Stämplat HÖRBY (M) 1940. Katv 350:- 20
628 670078 F 321. Prakt-stämpel BRUNNBY (M) 15.12.1940 4
631 670081 F 326 B t.h., Stämplat ESLÖV (M) 4.10.40 10
632 670082 F 350. Prakt-stämpel STOCKHOLM 3 (A) 4.2.1944 5
635 670085 F 361A Vikor Rydberg. Lyx-stämplat BLAIKEN Postombud 3 (AC) 6/12 1945 40
638 670088 F 416 B t.h., Stämplat LYCKÅSGÅRD (F) 8.5.59 20
639 670089 F 448, Stämplat EMMALJUNGA (L) 23.2.54 19
640 670090 F 454. Prakt-stämpel JOHANNESHOV (A) 25.3.1954 4
641 670091 F 492 BB, Stämplat STOCKAMÖLLAN (M) 27.12.58 30
642 670092 F 657-662. Block 2 stämplat i MÄRSTA 1 (B) 8
645 670095 F 1056 Svampar. Lyx-stämplat SMÖGEN (O) 18/10 1978 20
653 670103 F 1259-1262 Häftesblock stämplat i ÖREBRO CITY (T) 8
654 670104 F 1259-1262 Häftesblock stämplati VÄSTERHANINGE 1 (B) 8
657 670107 F 1305-1308. Häftesblock stämplat i GÖTEBORTG 5 (O) 37
658 670108 F 1353-1356 Häftesblock stämplat 5
660 670110 F 1353-1356 Häftesblock stämplat 5
661 670111 F 1416-1419. Stämplat häftesblock (H 371a) 15
662 670112 F 1512-1517 Häftesblock stämplat 10
663 670113 F 1522-1524. Häftesblock stämplat i MÄRSTA (B) 10
664 670114 F 1522-1524. Häftesblock stämplat 10
666 670116 F 1522-1524. Häftesblock stämplat 10
670 670120 F 1570-1575 Häftesblock stämplat 15
672 670122 F 1586-1588 Häftesblock stämplat 8
673 670123 F 1593-1598 (1x12) Häftesblock stämplat 50
674 670124 F 1593-1598 (1x12) Häftesblock stämplat 20
675 670125 F 1609-1616. Häftesblock 404 stämplat 15
681 670131 F 1829-1832 genomstick nedtill. Häftesblock stämplat MÄRSTA (B) 28.3.1994 15
685 670135 F 1861-1863. Häftesblock stämplat 12
686 670136 F 1865-1868. Stämplat 4-block 8
687 670137 F 1893-1896. Stämplat 4-block i MALMÖ (M) 10
689 670139 F 1904-1905 Häftesblock stämplat 15
697 670147 F 1960-1961. Stämplat 4-block i KALMAR (H) 27
699 670149 F 1989-1992. Stämplat 4-block 80
700 670150 F 2023-2025 Häftesblock stämplat 27
701 670151 F 2023-2025. Stämplat häftsblock (H 483) 31
703 670153 F 2028-2033. Häftesblock stämplat i HALMSTAD P (N) 15
704 670154 F 2034-2035. Häftesblock stämplat 10
705 670155 F 2034-2035. Häftesblock stämplat 34
706 670156 F 2048 SX. Stämplat par 10
707 670157 F 2079-2080. Stämplat 4-block 21
708 670158 F 2127-2130. Stämplat 4-block Det marina arvet i STOCKHOLM (A) 20
713 670163 F 2225 SX Stämplat MALMÖ 4 (M) 01.06.19 11
715 670165 F 2265-2266. Stämplat 4-block Daniel Solander i KALMAR (H) 16
716 670166 F 2265-2266. Stämplat 4-block Daniel Solander i KALMAR (H) 15
719 670169 F 2302-2305. Stämplat 4-block Världsarvet 2 10
726 670176 F 2329-2330. Stämplat 4-block 20
734 670184 F 2331-2334. Stämplat 4-block Motorsport 10
742 670192 F 2397-2398. Stämplat 4-block 21
743 670193 F 2405, Stämplat VELLINGE (M) 2003-07-12 10
744 670194 F 2409-2410. Stämplat 4-block (H 553) i GÖTEBORG (O) 15
749 670199 F 2411-2414. Stämplat häftsblock (H554) 10
754 670204 F 2421-2422. Stämplat block (BL 16) 10
756 670206 F 2443-2450. Stämplat häftesblock 16
757 670207 F 2444. Stämplat 4-block 8
761 670211 F 2543-2544. Stämplat BL19 15
763 670213 F 2554-2556. Häftesblock 565 stämplat 12
764 670214 F 2562-2564. Stämplat 4-block Stadshansan 650 år 15
766 670216 F 2569-2572. Stämplat häftesblock (HBL2) 33
767 670217 F 2578-2581. Stämplat 4-block Julpost i MALMÖ (M) 21
776 670226 F 2654-2655. Stämplat 4-block Europa 2008 i STOCKHOLM (A) 21
777 670227 F 2656-2657. Stämplat block BL24 8
778 670228 F 2665-2668. Stämplat 4-block Segelfaryg i MALMÖ (M) 15
779 670229 F 2712-2714. Block 26 stämplat 18
781 670231 F SS5. Stämplat souvenirark (2561) 25
782 670232 F SS8 Svenskt Mode stämplat. Katv 150:- 95
783 670233 F SS10 Nyckelpiga. Stämplat i rätt tid. Katv 150:- 25
784 670234 F SS11 Segelfartyg. Stämplat i rätt tid. Katv 150:- 65
785 670235 F SS12 Tecknade Serier. Stämplat i rätt tid 42
786 670236 F SS13 Ford Mustang (Kultbilar) med FD-stämpel 94
787 670237 F SS15 Resa i rymden med FD-stämpel 43
788 670238 F SS21 Mönstrat. FD-stämplat 80
798 670248 SVERIGE. Ca 1000 lösa märken 1951-1999 16
799 670249 SVERIGE. Ca 1000 lösa märken 1951-1999 16
800 670250 F TJ1. Stämplat WING (P) 2.2.1878 80
801 670251 F TJ5. Stämplat LYSEKIL (O) 1.12.1897 71
802 670252 F TJ5. Stämplat QVILLE (O) 16.8.1895. Uppochned 15
804 670254 F Tj7. Prakt-stämplat WARBERG (N) 24/7 1874 47
805 670255 F Tj9. Snedcentrerat, stämplat. Katv 1000:- 40
806 670256 F Tj 10. Prakt-stämplat STOCKHOLM C (A) 17/6 1881. 232
808 670258 F Tj16. Lyx-stämpel BURGSVIK (I) 8.8.1901 5
809 670259 F Tj16. Lyx-stämpel KETTILSTORP (R) 2.5.1906 10
810 670260 F Tj16. Lyx-stämpel KOLMÅRDEN (E) 20.10.1905 18
811 670261 F Tj16. Lyx-stämpel SKELLEFTEÅ (AC) 1.2.1898 6
813 670263 F Tj16. Lyx-stämpel VÄSE (S) 17.6.1909 8
816 670266 F TJ16A. Prakt/Lyxstämplat APELVIK (O) 12.10.1910 95
817 670267 F TJ16B. Lyxstämplat SÄFVE (O) 19.4.1909 25
818 670268 F TJ16B. Stämplat HID (P) 1905 15
819 670269 F TJ16B. Stämplat KÅREHOGEN (O) 8.4.1896 22
821 670271 F TJ16B. Stämplat UDDEVALLA (O) 21.3.1903. Sidvänd 5
824 670274 F Tj19. Prakt-stämpel BOLMSJÖ (G) 20.5.1904 15
826 670276 F Tj22A. Praktstämplat FALKÖPING (R) 8.11.1882 30
827 670277 F TJ24B. Praktstämplat KUNGSBACKA (N) 29.5.1917 10
828 670278 F Tj24B. Stämplat LINDESBERG (T) 10
829 670279 F Tj47. Lyx-stämpel ÖSTRA-HUSBY (E) 27.4.1915 5
831 670281 F TJ47. Stämplat BANKERYD (F) 8.3.1915 10
833 670283 F TJ47. Stämplat SKREA (N) 17.11.1916 30
835 670285 F Tj47.Lyx-stämpel ÖRSJÖ (H) 15.10.1917 5
836 670286 F TJ50 i alla fyra varianter. Stämplade 80
837 670287 F L 20 b, Stämplat WESTERÅS (U) 10.10.1882 25
838 670288 F M 10. Lyx-stämplat BILLDAL (O) 26/6 1932 75
839 670289 F HA 11. 4 olika stämplade block. Katv 250:- 66
842 670292 F 54** OII. 2 olika nyanser 40
844 670294 F 55** OII. Katv 750:- 50
850 670300 F 79-97**/*. Gustaf V. Mest **. Nyanser, tot 22 st. (Ej F92, 94) Katv >1200:- 125
852 670302 F 115-124* Landstormen. Mkt svaga spår. Samt F 125**. Katv 4500:- 315
855 670305 F 153-155**/*. Gustav Vasa. Katv >1500:- 150
857 670307 F 223** UPU. Katv 1300:- 230
858 670308 F 224** UPU. Katv 2900:- 355
875 670325 F 332 BC* Stockholms Slott. Katv 990:- 82
881 670331 F 471-475 BL**. Kompl serie. Stockholmia 55. 57
883 670333 F 483-485** Kompl serie Sveriges Järnvägar 9
886 670336 F 492-494** Kompl serie VM i fotboll 7
893 670343 Gustaf V profil v. 9 olika vitt papper**. Katv >400:- 50
897 670347 F 2192**. SLANIA. Folder innehållande F 2192**, do som FDC, do officiellt svarttryck 52
898 670348 "F 2487-2490** 4-block FALSKA märken ""Sommar på kolonilotten"" 2005" 33
899 670349 F HA 6. 4 olika block ur HA6**. Katv 475:- 33
900 670350 F L2**. Vackert välcentrerat. Katv 1600:- 75
904 670354 F M 1* spår av fastsättare. Katv 270:- 75
905 670355 F Tj 15** 75
906 670356 F Tj 2*. Katv 2400:- 151
907 670357 De 5 olika häftena inför Stockholmia-86 med specimenpåtrytck i mapp 40
912 670362 DANMARK. F 120 Centralposthuset, stämplat. Katv 1400:- 190
914 670364 DANMARK. F 121 Centralposthuset, praktstämplat. Katv 1400:- 200
916 670366 DANMARK. F 144, stämplat. Katv 500:- 90
919 670369 DANMARK. F 926** Hafnia 87 15
930 670380 DANMARK. Prestighäfte Veteranbilar 2017. Kpl med 4 olika block. 60
931 670381 DANMARK. TI 7 (tidningsmärke), stämplat. Katv 300:- 50
932 670382 DANSKA VÄSTINDIEN. F 20**. Christian IX 25
933 670383 DANSKA VÄSTINDIEN. F 22, stpl 60
934 670384 DANSKA VÄSTINDIEN. F 36-37** som 4-block med kantremsa. Katv 1400:- 200
935 670385 DANSKA VÄSTINDIEN. F 48**. Fredrik VIII. 15
938 670388 FINLAND. 2 märken med Båtstämpel ÅBO SKIFF 25
941 670391 FINLAND. Bruksserie I 60 penni på klipp. Snygg BÅTSTÄMPEL Posti Post 16
942 670392 FINLAND. BÅTSTÄMPEL på 4-strip på klipp 20
944 670394 FINLAND. F 173** Pro Filateli, fräscht. 30
946 670396 FINLAND. F 212-214. Skid-VM fin bruksstämplad serie. Katv 325:- 45
948 670398 FINLAND. F 28 runt hörn. Snygg BÅTSTÄMPEL 10
951 670401 FINLAND. F 57 par. Fin BÅTSTÄMPEL 28
957 670407 FÄRÖARNA. F BL 11** (396-701) i folder. Kv 90:- 15
958 670408 FÄRÖARNA. F BL 12 (414-6) Stämplat VÅGUR 3.12.2003. Vikingar i Atlantsigling 25
959 670409 FÄRÖARNA. F H6** Fåglar 20
970 670420 GRÖNLAND. F BL 26 (389-90), Stämplat TASTILAQ 21.10.2002 10
973 670423 GRÖNLAND. F H 22 (427-9), Stämplat SISIMIUT 17.01.2005 25
977 670427 GRÖNLAND. F HBL ur H14 (366), Stämplat SISIMIUT 09.05.2001 10
978 670428 GRÖNLAND. F HBL ur H16 (381-4), Stämplat SISIMIUT 24.06.2002 10
979 670429 ISLAND** i rött insticksalbum. Kompl serier, fin kvalitet. Katv 1590:-. Även lite FINLAND** 65
981 670431 ISLAND. F 1036. Lyx-stämplat HVERAGERDI 30
982 670432 ISLAND. F 1063-1064. Lyx-Stämplat OLAFSFJÖRDUR resp HUSAVIK 20
983 670433 ISLAND. F 1082BB + 1073BB. Lyx-stämplade DJUPIVOGUR 30
984 670434 ISLAND. F 1172. Lyx-Stämplat SEYDISFJÖRDUR 15
985 670435 ISLAND. F 1234. Lyx-Stämplat VARMAHLID 15
986 670436 ISLAND. F 1283-1284. Lyx-Stämplat BUDARDALUR resp DJUPIVOGUR 65
988 670438 ISLAND. F 1331. Lyx-stämplat BREIDDALSVIK 15
989 670439 ISLAND. F 1344. Lyx-stämplat DRANGSNES 15
990 670440 ISLAND. F 1374-1375. Lyx-stämplat VOPNAFJÖRDUR resp PORLAKSHÖFN 30
991 670441 ISLAND. F 1393-1394. Lyx-Stämplat GARDUR resp DJUPIVOGUR 15
992 670442 ISLAND. F 1422-23. Lyx-stämplat HVERAGERDI resp SAUDARKROKUR 20
993 670443 ISLAND. F 1447. Lyx-Stämplat VESTMANNAEYJAR 15
994 670444 ISLAND. F 1459. Lyx-stämplat MYVATN 20
995 670445 ISLAND. F 1467. Lyx-stämplat LAUGAR 15
996 670446 ISLAND. F 1499. LyxStämplat BOLUNGARVIK 15
997 670447 ISLAND. F 1507-1508. Lyx-Stämplade GARDABAER resp LAUGAR 20
998 670448 ISLAND. F 168-172, kompl serie stämplad. 25
1000 670450 ISLAND. F 218-20, 256-58, 268-72**. Katv 490:- 15
1001 670451 ISLAND. F 227-236 Geysir kompl serie, båda tandningar. Katv 500:- 100
1002 670452 ISLAND. F 227-236** kompl serie. Katv 1900:- 141
1004 670454 ISLAND. F 337-344** Kraft/Vattenfall. Kv 500:- 55
1012 670462 ISLAND. F Bl 74 (1455b-1456b). Lyx-stämplat DJUPIVOGUR 20
1014 670464 ISLAND. F TJ 30** 20
1015 670465 ISLAND. F Tj 59**, 3 aur 21
1016 670466 ISLAND. Fen kompetta serier med fåglar, postfriska. Katv 450:- 43
1020 670470 ISLAND. Monteringsblad med **. Katv ca 2750:- 140
1023 670473 NORGE. 16 olika Kung Olav V**. Katv 635:- 30
1026 670476 NORGE. F 103**. Katv 190:- 15
1027 670477 NORGE. F 12 stämplat. Katv 450:- 80
1031 670481 NORGE. F 186-188** Nordkap III 10
1032 670482 NORGE. F 189** Radiumhemmet. Kv 450:- 47
1033 670483 NORGE. F 20, stämplat. Katv 600:- 100
1034 670484 NORGE. F 228. Lyx-Stämplat EIDE PÅ NORDMÖRE 20
1035 670485 NORGE. F 237-240** 15
1036 670486 NORGE. F 237-240** Haakon VII 20
1037 670487 NORGE. F 241-243** 25
1038 670488 NORGE. F 245. Prakt-Stämplat HOLANDSHAMN 15
1041 670491 NORGE. F 255-258**, 384-385**. 30
1042 670492 NORGE. F 305-307** Vidkun Quisling 21
1043 670493 NORGE. F 305-307** Vidkun Quisling 23
1046 670496 NORGE. F 352-355** Haakon VII. Kv 850:- 100
1047 670497 NORGE. F 355** Haakon VII. 35
1048 670498 NORGE. F 356-366** Postverket 300 år 30
1050 670500 NORGE. F 404-406 ** 4-block. Vinterolympiaden. Kv 700:- 75
1051 670501 NORGE. F 404-406 Kompl serie på FDC 1.10.1951. Katv 180:- 26
1053 670503 NORGE. F 404-406** Vinterolympiaden 15
1054 670504 NORGE. F 441-443** Nordkap V 15
1056 670506 NORGE. F 470-471**, 475-476** 25
1058 670508 NORGE. F 620, 627-631** Olav V 20
1061 670511 NORGE. F 75** 4-block med mr. 55
1062 670512 NORGE. F 835-838 Block Norwex II 1979. 3 st ** samt 1 st stämplat 20
1063 670513 NORGE. F 842, Stämplat NES PA HEDMARK X.12.79 15
1064 670514 NORGE. F 919 b, Stämplat STJÖRDAL 12.12.83 15
1066 670516 NORGE. F BL 38 (1632-4), Stämplat OSLO 11.03.10. Motorsport Vinterrally 13
1067 670517 NORGE. F BL 41 (1692-4), Stämplat VIKA BEDRIFTSSENTER 23.11.09 15
1071 670521 NORGE. F BL12+13** Norske OL-vinnere. Kv 150:- 15
1078 670528 NORGE. F H55** Fåglar II, nr 024230 10
1079 670529 NORGE. F H56** Fåglar II, nr 063253 10
1080 670530 NORGE. F H57** Fåglar III, nr 129821 10
1081 670531 NORGE. F H57** Fåglar III, nr 144154 10
1082 670532 NORGE. F H59** Fåglar IV, nr 042263 15
1112 670562 NORGE. F HA15** Byggnadsverk I 12
1113 670563 NORGE. F Tj 56-66°. Orderstämplat. Katv 1300:- 40
1114 670564 NORGE. F251-254** 20
1117 670567 NORGE. Haakon profil v. Sju olika postfriska ur serien. Katv 350:- 25
1120 670570 NORGE. Två mindre blad med ortstämplar på par. 25
1121 670571 NORGE.F H 96 (1288-95), Stämplat OSLO 19.04.97 12
1122 670572 14 olika samutgåvor ( ej de svenska) från olika länder i postfr. + stämplade ex. 40
1123 670573 ALDERNEY. Blad med postfriska märken/häften. Kv ~ € 50:- 50
1126 670576 ANDORRA (Spanska). Mi 84-85**. Kompl serie CEPT 3
1128 670578 BELGIEN. Mi 1399-1400**. Kompl serie CEPT 2
1129 670579 BELGIEN. Mi 1722-1723**. Kompl serie CEPT 2
1131 670581 CHRISTMAS ISLAND. Mi 1-10**. Katv € 45:- 32
1132 670582 CHRISTMAS ISLAND. Mi 11-20**. Katv € 11:- 16
1134 670584 CYPERN. Mi 389-391**. Kompl serie CEPT 6
1136 670586 ESTLAND. Lot om 20 st brev 40
1137 670587 ESTLAND. Mi MH1** (188-191). Mare Balticum 15
1138 670588 FARTYG. Frinärken och vykort i halvbesatt brunt insticksalbum om 16 sidor 55
1139 670589 FOTBOLL. 100 olika märken. 15
1154 670604 INDIEN. Mi 207-210**. Katv € 27:- 16
1155 670605 IRLAND. Mi 176-177**. Kompl serie CEPT 19
1156 670606 IRLAND. Mi 289-290**. Kompl serie CEPT 6
1159 670609 JAPAN. Mi 485-487** Fåglar. Katv € 25:- 20
1160 670610 JAPAN-RYUKYUS. Mi 14**. Kv € 42:- 29
1162 670612 JUGOSLAVIEN. Mi 1507-1508**. Kompl serie CEPT 2
1163 670613 KANALÖARNA. Postfriska kompl serier. Katv minst € 135:- 30
1164 670614 KINA. Chinese Dong fung, Global Dong feng. Trevlig bok med postfriska märken. Reklamutgåva. 40
1165 670615 KINA. Ett blad med märken 70
1167 670617 LETTLAND. Mi MH1** (340-343). Mare Balticum 13
1169 670619 LICHTENSTEIN. Mi 579-580**. Kompl serie CEPT 3
1170 670620 LIECHTENSTEIN. Mi 322-325**. VM i fotboll 1954. Katv € 60:- 90
1171 670621 LITAUEN. Mi MH1** (501-504). Mare Balticum 12
1172 670622 LITAUEN. Mi MH1** (501-504). Mare Balticum 16
1176 670626 MALTA. Mi 472-474**. Kompl serie CEPT 4
1177 670627 MAURITIUS. Mi 298-312** Fåglar. Katv € 20:- 21
1178 670628 MONACO. Mi 1073-1074**. Kompl serie CEPT 17
1181 670631 NAURU. Mi 55-68**. Djur och natur. Katv € 13:- 21
1182 670632 NAURU. Mi 69.82**. Djur och natur. Katv € 14:- 21
1183 670633 NEDERLÄNDERNA. Mi 1011-1012**. Kompl serie CEPT 4
1184 670634 NEDERLÄNDERNA. Mi 723-727**. Barn och lekar. Katv € 13:- 10
1185 670635 NEDERLÄNDERNA. Mi 848-849**. Kompl serie CEPT 2
1186 670636 POLEN. Mi Bl 93** 5
1191 670641 RYSSLAND, SOVJETUNIONEN, BALTIKUM stämplat i rött visiralbum med ca 40 blad 65
1192 670642 SAN MARINO. Mi 1029-1030**. Kompl serie CEPT 2
1194 670644 SCHWEIZ. Fem stämplade märken bl.a. 50 o 60 cent PAX. Katv Mi € 60:- 40
1197 670647 SEGELFARTYG. 100 olika märken 15
1200 670650 SOVJETUNIONEN. Mi Bl 120** 15
1202 670652 ST VINCENT. Mi 205-219**. Djur och natur. Katv € 48:- 42
1203 670653 STORBRITANNIEN (Skottland). Häfte Mi 1** The Scots Connection. Kv € 42:- 45
1204 670654 STORBRITANNIEN samt kolonier. Div block och serier** 25
1207 670657 STORBRITANNIEN. Häfte Mi 66** Story of Royal Mint. Kv € 25:- 30
1209 670659 STORBRITANNIEN. Häfte Mi 95** Agatha Christie. Kv € 36:- 40
1218 670668 STORBRITANNIEN.Mi 65 II Stämplat LONDON W 40 5.15 PM JU 3 99 10
1220 670670 STORBRITANNIEN/FRANKRIKE. The Channel Tunnel Collection. 40
1222 670672 TURKIET. Mi 2280-2281**. Kompl serie CEPT 10
1223 670673 TYSKLAND (BADEN, RHEINLAND, WûRTTEMBERG) UPU. Katv € 59:- 65
1227 670677 TYSKLAND (Bund). Mi 113, stpl 60
1228 670678 TYSKLAND (Bund). Mi 1360-3, stpl 27
1234 670684 TYSKLAND (Bund). Mi BL 39, 1927.30) stpl 10
1242 670692 TYSKLAND (SAAR). Mi 254, stpl 23.11.4x 45
1244 670694 TYSKLAND. Mi BL7° Adolf Hitlers födelsedag 15
1245 670695 USA. M 3981** Greta Garbo, 20-block 89
1246 670696 USA. M 3981** Greta Garbo, 20-block 105
1247 670697 VATIKANEN. Mi 897-906, 926-933* kompl serie. Katv € 30:- 13
1249 670699 ÖSTERRIKE 33 bruksmärken**. Katv € 68:- 40
1252 670702 12 st sedlar 5:- från 1981. 10 st nummerföljd. Ej vikta. 40
1253 670703 Brevmärken OS i STOCKHOLM 1912. 5 olika postfriska 100
1255 670705 Brevmärken. Kontorspärm med 43 plastfickor fulla med brevmärken (Röda Korset. Sv Flaggan, helgmärken m.m. 150
1256 670706 Drottning Silvia. Konstgravyr av Martin Mörck 36
1257 670707 Everts provtryck, 1937 150
1261 670711 GOTHIA 61. Liseberg Göteborg. 6 st 4-block 60
1263 670713 Julmärken i helark 1960 - 92 i mapp 76
1264 670714 Julmärken m.m. 15
1265 670715 JÄRNVÄGSMÄRKEN. Från Danmark och Belgien i halvbesatt rött insticksalbum, 16 sidor 190
1270 670720 Perfins, på 7 Visirblad, glest besatt 130
1273 670723 SLANIA. 23 st kompl serie** tyngviksmästare Boxning 300
1281 670731 Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar. Jul- och Nyårsmärken 1971-80** i kompl kartor. 100
1282 670732 Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar. Jul- och Nyårsmärken 1981-88** i kompl kartor. 100
1283 670733 Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar. Jul- och Nyårsmärken 1990-93, 1995, 1997 1986** i kompl kartor. 70
1293 670743 Brevalbum med ca 40 st svenska FDC samt minnespost 1982-84 40
1294 670744 Brevalbum med ca 50 st svenska FDC samt minnespost 1983-84 40
1296 670746 Posten FDC-album med svenska FDC 1980-85 75
1297 670747 Posten FDC-album med svenska FDC 1990-93 75
1299 670749 Utländska FDC. Bl.a. UN, England/commonwelth, Nordiska länderna, Polen, DDR, Vietnam mm. Ca 160 st. 40
1303 670753 Barnens Dag Jubileumsflygpost 1937 130
1304 670754 BALLONG. Försändelser och vykort (15 st) med Tema Ballong 170
1307 670757 SVERIGE 1855-1970 i 3 st Vinjett-album stämplat 200
1308 670758 SVERIGE. Esselte-album Ringtyp - 1959. 3/4-besatt. 70
1313 670763 Cirkulationshäfte med stämplat/postfriskt, högt facitvärde. 170
1316 670766 SVERIGE. 25 st 100-buntar OII samt 13 st do medaljong 147
1319 670769 SVERIGE. Insticksalbum 32-sid (trasigt) med svenska dubbletter från OII till 1970-talet. En del bra stämplar. 100
1320 670770 SVERIGE. Insticksalbum med **/**/°-material. Bra nominalvärde. 715
1323 670773 SVERIGE. Maxikort i tre PFA-pärmar, nästan komplett 1981-2016. 792
1329 670779 Visirpärm 4-ring samt 13 visirblad med stämplade svenska strip, par, etc 75
1335 670785 DANMARK. 10 årssatser 1982-1990** inkl dubbletter 100
1336 670786 DANMARK. 16 årssatser 1976-1991** 259
1345 670795 ENGELSKA KOLONIER, lösa märken i ask 30
1346 670796 ENGELSKA KOLONIER. Liten samling med äldre märken mont i räknebok. Många länder 265
1347 670797 ENGELSKA KOLONIER. Skrivbordsrensning i pergamynkuvert. 384
1348 670798 EUROPA. Fullmatad pärm 150
1349 670799 FINLAND. Dubblettsamling på visirblad 315
1350 670800 FINLAND. Liten insticksbok, mest stämplat 30
1351 670801 FINLAND. Resturvalshäfte stämplat och ostämplat 20
1352 670802 FINLAND. Två album med gamla o nya FDC 75
1359 670809 GRÖNLAND. 16 st årssatser 1979-1990** inkl dubbletter. Någon årgång kan saknas 200
1362 670812 HELA VÄRLDEN. 2 blad med äldre märken i blandad kvalitet. Fyndchans! 40
1364 670814 ISLAND 1873-2001 (märken fr 1902) i Leuchtturm-album. Välbesatt. Blandat ostämplat, postfriskt, stämplat 1725
1365 670815 ISLAND 2002-2011 postfriskt. I Leuchtturm-album. Glest besatt. 575
1368 670818 ISLAND. Stämplade märken i Leuchtturm insticksbok 100
1369 670819 ISLAND. Stämplade märken i Leuchtturm insticksbok 100
1371 670821 ITALIEN. Stämplat i insticksalbum 32 sid 235
1374 670824 Norden-album till 1950. Snyggt 25
1380 670830 NORGE. Liten insticksbok med stämplade märken. 37
1384 670834 POLEN. Album med Postfriskt i bra kavalitet, och storformat. Fint Fischer album.Fina block 30
1388 670838 SCHWEIZ. Dublettsamling i pergamynpåsar. Även lite SVERIGE 70
1389 670839 SCHWEIZ. År 1958-1970** på lösa förtrycksblad, nästan komplett 300
1391 670841 SOVJETUNIONEN. Stämplat på 36 sid i 4-ringad pärm. Välbesatt 75
1396 670846 STORBRITANNIEN. Kanalörana under tysk ockupation. Lösa märken, vykort, halverat FDC, m.m. 200
1399 670849 SVERIGE. Blandat **/*/° i Leuchtturm-album 1872-1966 130
1401 670851 SVERIGE. Stämplat o ostämplat 1855-ca 1960 220
1402 670852 TJECKOSLOVAKIEN. 12 album och lite annat i flyttlåda 725
1404 670854 Tre små blad med äldre märken från bl.a. RYSSLAND, GREKLAND, BULGARIEN, m.f. Ostämplat och stämplat. 50
1405 670855 TYSKA KOLONIER i 3 st urvalshäften. 210
1407 670857 TYSKLAND (Berlin, Bund). Stämplat i insticksalbum 100
1410 670860 TYSKLAND (BUND). Stämplat i insticksalbum -1992 200
1411 670861 TYSKLAND (BUND). År 1949-1965 i SAFE-album stämplat 250
1415 670865 TYSKLAND (REICH). **/**/° i mindre insticksalbum 50
1416 670866 TYSKLAND (REICH). I insticksalbum **/* 150
1417 670867 TYSKLAND (SAAR, Saargebit). Några monteringsblad med ostämplade och stämplade märken. 50
1418 670868 TYSKLAND o Franska Kolonier stämplat i insticksalbum 32 sid 115
1423 670873 UNITED NATIONS. M 499-514**. Flaggserien 1986 16 länder. Kat.värde € 6 15
1426 670876 UNITED NATIONS. M 722-729**. Flaggserien 1997 8 länder. Kat.värde € 7,2 18
1427 670877 USA. Litet insticksalbum med stämplat material, enstaka postfriska 50
1428 670878 USA. År 1900-1976 välfyllt i Scott Album. Även en Scott USA-katalog 1987. 405
1429 670879 ÅLAND. ** i Davoalbum med fickor och kassett 1984-2010. Bestt till ca 75% 315
1430 670880 ÖSTERRIKE. Postfriska på 3 Visirblad. 1950-tal > 30
1435 670885 ÖSTERRIKE. Dublettparti i kuvert 62
1436 670886 14 st visirblad med stämplade 4-block m.m. från hela världen 50
1437 670887 Album Hela Världen. Inkl en del Sverige 46
1438 670888 Album Norden till 1946. Sterbhus, orört sedan 50-talet. En och annan vacker stämpel. 70
1439 670889 Album. 2 stycken fina Leuchturm förtryckta pärmar 1970- 2006. o/*/. Ca 300 kr i porto. Ett antal snygga stämplar. Glest besatt på slutet. 324
1440 670890 Album. Bl.a. Ryssland/Sovjet. Deutche Reich överstämplat Ukraina, HV. En del äldre märken. 47
1442 670892 Album. Fint skick + en del Italien. Delvis storformat. Motiv. Halvbesatt. 61
1443 670893 Album. Halvbesatt med storformat märken. Motiv. 20
1447 670897 Album. Tjeckoslovakien, Rumänien. En del motiv men även något äldre. 20
1449 670899 Album. Ungern (Magyar Posta). Många storformat. Motiv. 20
1450 670900 Bananlåda full med kuvert 40
1451 670901 Bananlåda full med kuvert 40
1452 670902 Bananlåda full med kuvert 40
1453 670903 Bananlåda full med kuvert 48
1454 670904 Bananlåda full med kuvert 40
1455 670905 Bananlåda full med kuvert 40
1456 670906 Bananlåda med postförvaltningslev, minnespost, brev, vykort, m.m. 150
1460 670910 Bra, tomt insticksalbum. 32 sidor 87
1461 670911 Diverse postfriska block HV 100
1462 670912 Diverselåda NORDEN. 50
1463 670913 Ett sextiotal brev Sveriger/Utland 50
1464 670914 F 54. Oscar II i 16-sid insticksalbum. Fullsatt 415
1465 670915 Fint äldre album, till 1929. En del spridda frimärken. Europa 10
1466 670916 Flyttlåda med Nordenalbum, lösa märken, m.m. 170
1467 670917 Fyndlåda från sterbhus. Mycket märken i gamla cigarrlådor. Orört sedan 50-talet. 265
1468 670918 Fyndlåda innehållande bl.a. 4-block F 135, NF färglikare skillingar Norge och Danmark, FIB-album m frim, Urvalshäfte, lösa märken (bl.a. Spanien**), helsaker, vykort , m.m. 87
1469 670919 Fyndlåda innehållande tre kontorspärmar med brev HV, buntar med brev från Sverige samt buntar vykort Sverige. Tre små insticksalbum HV glest besatta 150
1470 670920 Fyndlåda med pärmar, pergamynkuvert med lösa märken, m.m. 130
1471 670921 Fyndlåda. Album, div material från posten, en del nominal, FDC. 30
1472 670922 Fyndlåda. Frimärken i pergamyn kuvert. Mest Tyskland. Från sterbhus, ej rört sedan 50-talet. 163
1473 670923 Fyndlåda. Klipp och PFA utgåvor mm. 80
1474 670924 Fyndlåda/Flyttlåda innehållande bl.a. 6 album Hela Världen 235
1475 670925 Fyndlåda/flyttlåda med lösa märken i askar, pergamynkuvert etc. 200
1476 670926 Förvaringsskåp fullt med pergamynkuvert HV, mest Europa 100
1478 670928 Hawe frimärksalbum Hela Världen, glest besatt 50
1479 670929 Hundratals ortstämplar på monteringsblad 78
1480 670930 Insticksalbum 16 sid blått med märken HV. Även svensk nominal till ca 50:- 32
1483 670933 Insticksalbum 16 sid grönt med märken HV, bl.a. Kina. Även svensk nominal till ca 400:- 378
1484 670934 Insticksalbum 16 sid grönt Sverige 30
1487 670937 Insticksalbum 22 sid grått Europa 1/4-besatt 30
1492 670942 Insticksalbum med dublettmaterial SVERIGE, bl.a. OII 40
1496 670946 Liten fyndlåda med brev, vykort, lösa märken. 16
1497 670947 Liten fyndlåda med bl.a. FIB:s album, m.m. 51
1498 670948 Liten låda med bandmärkesbuntar 1920-36 12 st 49
1500 670950 Liten låda med Oscarsbuntar både bok o koppartryck. 12 st 125
1502 670952 Liten pappask med lösa Oscar II, GV och klipp 40
1503 670953 Liten post brev och postklipp 28
1505 670955 Litet insticksalbum balndat SVERIGE och TYSKLAND (REICH) 20
1506 670956 Litet insticksalbum HV 16
1507 670957 Litet insticksalbum HV 15
1510 670960 Lot brev Sverige, företrädesvis 1980-2000-tal. En del rundstämplat 25
1513 670963 Lot brev Sverige, företrädesvis 1980-90-tal. Mest rundstämplat 25
1515 670965 Låda full med klipp 50
1516 670966 Låda med frimärksklipp, mycket Oscar II 44
1518 670968 Låda med svenskat klipp 20
1520 670970 Mörkgrönt insticksalbum, mest STORBRITANNIEN stämplad 50
1522 670972 NORGE. Låda med lösa märken i pergamynkuvert. 100
1523 670973 Ortststämplar i 32-sid insticksalbum 183
1524 670974 Pergamynkuvert, ca 65 ekonomi- och föreningspost. Porto ca 390 kr. 154
1525 670975 Pergamynkuvert. Ca 36 stycken Julpostfrimärken. Porto ca 350 kr 131
1526 670976 Plastlåda med postanvisningar 25
1528 670978 Pärm full med brev, helsaker, m.m. från ESPERATO-konferens i Göteborg 1976. 150
1531 670981 Skokartong full med försändelser 20
1533 670983 Skokartong full med svenska märken från Oscar till 1970-tal i kuvert eller påsar. Fyndchanser. 87
1534 670984 Skokartong med klipp 15
1535 670985 Skokartong med lösa märken HV. Även en del ostämplat. 50
1536 670986 Skolåda med blandat frimärken i album, påsar, brev, mm. 50
1538 670988 Stor fyndlåda från sterbhus orörd sedan 50-talet. Klipp och märken i bl.a. gamla cigarrlådor. 465
1543 670993 Visirpärm med stämplat HV, svenska strip, block, m.m. 160
1544 670994 Bunt vykort, drygt 100 st obeg/postgångna i lilla formatet med KYRKOR hela Sverige 135
1545 670995 Bunt vykort, ett 30-tal lilla formatet, topografi mest Norrland 80
1546 670996 Vykort Kyrkor (A6) från Västergötland, Göteborg, Bohuslän, Dalsland i skokartong 75
1551 671001 Bunt vykort i olika format från utlandet 25
1552 671002 Röd pärm med ca 70 vykort/hälsningskort 210
1553 671003 Julkort mindre storlek i glasslåda 105
1554 671004 Små julkort i glasslåda 65
1555 671005 Mindre julkort i glasslåda 70
1556 671006 Låda med hälsningskort, helgkort, m.m. Totalt ca 160 kort 42
1558 671008 2 vykortsalbum med ca 150 kort både gamla och nya formatet. HV. 1650
1559 671009 Vykort i brevalbum, mest postgångna, ca 90 st från HV 45
1560 671010 Vykort och brev i brevalbum. Postgångna ca 80 st, mest Sverige. 55
1561 671011 Ca 100 st vykort, mest blommor, i pärm 28
1562 671012 Ca 50 st vykort, topografi, i pärm 115
1563 671013 Ca 80 st vykort, en del signaturer, i pärm 96
1564 671014 Pärm med ett 40-tal Brevkort och andra försändelser 30
1565 671015 Pärm med gamla/nya vykort, mycket GÖTEBORG (O) 105
1566 671016 Pärm med vykort, snyggt stämplade brev, lösa märken 80
1567 671017 Lot häften nom 170:-, låga valörer + div brev m.m. 60
1568 671018 Häftes pärm med fickor innehållande häfte och en del lös nominal ca 1000 Sek. 416
1569 671019 Album med Sverige. Ca 600 Sek nominal + rabattmärken. Även en del Norge och Finland 190
1570 671020 The Private local post of Denmark. (S Christensen/S Ringström) 130
1573 671023 Äldre Brefkortsalbum. Trevlig nostalgi. Tomt. Välvårdat. 20
1574 671024 Tomt insticksalbum. 30 svarta sidor 50
1575 671025 Nordisk Filateli färglikare (Ej komplett) + Nordisk Filateli samlarpärm. Nobel, Slania mm. 74
1576 671026 Tomt blått insticksalbum i nyskick. 16 sidor. 29
1577 671027 Tomt blått insticksalbum i nyskick. 16 sidor. 27
1578 671028 Tomt insticksalbum 16 sidor 22
1582 671032 Nytt insticksalbum med svarta blad, dubbla mellalägg. 37
TOTAL SUMMA ALLA OBJEKT: 50692 kr