Häftes-auktion
RESULTATLISTA

Auktion 2021-06-15

Objekt nr Samlamera id Beskrivning Klubbat pris
2 800196 HA19 Cyl 2 + ktrl.nr Konstsmide 1970-02-09 45
3 800197 HA19 Del av cyl 2 + ktrl.nr Konstsmide 1970-02-09 6
4 800199 H238 Ryggtr. + ktrl.nr Svenska Fåglar 1970-11-20 52
5 800200 H245 Cyl 2 + delat ktrl.nr Musikaliska akademien 1971-08-27 10
6 800201 H249 Cyl 2 + ktrl.nr Gammaldags Jul 1971-11-10 10
7 800202 H252 Cyl 1 + ktrl.nr Nobel 1911 1971-12-10 12
8 800204 H273 Ryggtr. + Kontrl.nr 2 Stockholmia 74 II 1974-04-02 7
9 800205 H274 Cyl. 1 + Kontrl.nr YSTAD 1974-04-02 12
10 800206 H274 Cyl. 2 + Kontrl.nr YSTAD 1974-04-02 12
12 800209 H286 Cyl. 1 + kontrl.nr Kyrklig konst 1975-11-11 11
13 800211 H287 Cyl. 2 + kontrl.nr Carl XVI Gustaf 1976-01-27 17
14 800214 H288 Cyl. 1 + kontrl.nr Alkfåglar 1976-03-10 11
15 800215 H306 Ryggtr. + Cyl. 2 Fria kristna samfund 1978-04-11 11
16 800216 H306 Kontrl.nr. + Cyl. 1 Fria kristna samfund 1978-04-11 11
17 800218 H319 Kontrl.nr. + Cyl. 2 Förnybara Energikällor 1980-01-29 37
18 800219 H331 Ryggtr. + Cyl. 2 Allmogebåtar 1981-05-26 14
19 800220 H331 Ryggtr. + Ktrl.nr. Allmogebåtar 1981-05-26 12
21 800222 H334 Cyl. 2 + Ryggtr. Julpost 1981 1981-11-24 16
22 800227 H338 Ktrl.nr. + Ryggtr. Nya sjömärken 1982-06-03 32
23 800231 H338 Cyl. 1 + Ryggtr. Nya sjömärken 1982-06-03 18
25 800240 H342 Ryggtr. + Ktrl.nr. Tryckerikonsten 500 år 1983-02-10 22
26 800246 H343 Ryggtr. + Ktrl.nr. Traktat Sverige-USA 1793 32
28 800256 H349 Del av cyl. 2 + Ktrl.nr. EUROPA 1984 1984-02-09 20
29 800257 H349 Cyl. 1 + Ktrl.nr. EUROPA 1984 1984-02-09 20
30 800259 H350 Cyl. 2 + Ryggtr. Fjälldjur 1984-03-27 22
32 800262 H353 Cyl. 2 + Ktrl.nr. Stockholmia 86 II 1984-06-06 11
33 800263 H352 Cyl. 1 + Ktrl.nr. Made in Sweden 1984-06-06 19
37 800272 H362 Cyl. 2 + Ktrl.nr. Julpost 1985 1985-11-21 37
38 800273 H363 Cyl. 1 + Ktrl.nr. NOBEL 1985 1985-11-21 15
40 800276 H365 Cyl. 2 + Ktrl.nr. Fåglar vid vatten 1986-01-23 23
41 800281 H364 Ryggtr. + Ktrl.nr. Stockholmia 86 IV 1986-01-23 13
42 800283 H364 Ryggtr. + Cyl. 2 Stockholmia 86 IV 1986-01-23 13
45 800291 H370 Ktrl.nr. + Cyl. 2 EUROPA 86 1986-05-27 22
46 800294 H373 Ktrl.nr. + Delad cyl. 2 Nobelpristagare - Fred 1986-11-25 16
47 800296 H373 Ktrl.nr. + Delad cyl. 2 Nobelpristagare - Fred 1986-11-25 16
48 800302 H372 Ryggtr. + Cyl. 1 Julpost 1986 1986-11-25 25
TOTAL SUMMA ALLA OBJEKT: 682 kr