Kjell-Åke Levin 1
RESULTATLISTA

Auktion 2021-08-31

Objekt nr Samlamera id Beskrivning Klubbat pris
0 812460 Blandat 24
10 812579 Cape of good hope trekant 38
11 812580 London 23maj 1907 10
22 812595 Tyskland, Kina mm 20
26 812691 Upsala 28/2 1898 1 krona 10
32 812879 3 blad Sverige postfriskt 20
33 812887 3 blad Sverige postfriskt 20
34 812891 3 blad Sverige postfriskt 34
41 813492 Kina 1949 10
44 813558 Sydafrika mm 13
51 813565 USA , Sverige julpost 20
56 813576 Helgmärken 5 blad 15
60 813580 Sverige svartavdrag 80 öre 10
63 813584 2 blad Finland,mm 10
64 813586 3 blad Sverige, Monaco mm 10
65 813588 Island, Irland, Burundi 10
66 813590 2 blad Rumänien mm 10
67 813591 Finland 50 ml Björn mm 25
69 813637 Tyskland, Kina mm 10
71 813640 Irland bussar CCCP Paraguay Guernsey 10
73 813643 5 svenska 9-block och 1 ryskt miniark 38
TOTAL SUMMA ALLA OBJEKT: 367 kr