Stämpelauktion av latphil
RESULTATLISTA

Auktion 2021-09-03

Objekt nr Samlamera id Beskrivning Klubbat pris
8 839405 F445 KRISTIANOPEL 15.4.54 16
14 839477 F147/52 MELLANSEL 07.04.95 1
28 839520 FTJ14 TORHAMN 3.12.1885 6
29 839521 F52 TORHAMN 31.12.1907 13
30 839523 F74 TORHAMN 1.1.1916 15
35 839790 Sverige stämplat, fram till 1972 1
TOTAL SUMMA ALLA OBJEKT: 52 kr